DISK
DISK

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE TOČKOVA

Koncentrovani kiseli detardžent za čišćenje točkova i drugih proizvoda od lakih metala. Brzo i efikasno otklanja metalne okside sa kočione pločice, prašinu, čađ, koroziju, ulje, smolu i druga drumska zaprljanja. Ne oštećuje hromirane točkove.

1l
6,2kg

Pumpica 1:1
1:4
Ručni rasprskivač 1:1
1:4

Read more